Kopieringskyddets retorik och logik

isak  

Del 1: Upphovsrätt är stöld
Ja, inlägget och retoriken är lite hämtat från det långa ivriga tema av lögner som kretsar kring normativ moral som antipiratverksamheter sysslat med sedan de började. Så, varför är upphovsrätt stöld?
Jag baserar det hela på äganderätten. I mina ögon är definitionen av stöld ett kränkande av äganderätten. Övertygad kapitalist som jag är är därför äganderätten väldigt central för mig. Frågan blir: Är upphovsrätten en kränkning av äganderätten?
Ponera att jag har ett intstrument som jag tillverkat eller köpt för mina surt förvärvade pengar. Vad jag vill göra är självklart att spela ljuv musik med det här instrumentet. Här är upphovsrätten ett juridiskt redskap för att hindra mig från att spela vissa melodier i de sammanhang jag vill spela dem. Upphovsrätten är i det här fallet ett nyttjandeförbud. Jag får inte använda en ägodel som jag vill, trots att jag bör få förfoga över den, och det inte skadar någon att jag använder den. Ponera nu istället att jag äger en dator. Här innebär upphovsrätten inte bara ett nyttjandeförbud, utan även ett kopieringsförbud. Ett kopieringsförbud är i regel ett juridiskt förbud som förbjuder dig att använda dina ägodelar för att skapa nya ägodelar med dina egna resurser.
Kortfattat: Vad upphovsrätten gör är att låta en s.k. “upphovsman” bestämma när, var och hur du får använda dina egna ägodelar, trots att du inte skadar någon. Är inte detta en kränkning av äganderätten?
Del 2: Upphovsrätt dödar kulturen
Återigen vill jag se till vad upphovsrätt är, men istället för att fokusera på nyttjandeförbudet av dina ägodelar vill jag fokusera på kopieringsförbudet. Hur skapas konst och hur skapar vi bäst förutsättningar för att skapa konst?
Konst har i alla tider baserats på annan konst. Jag kan på handen räkna fem Hollywoodfilmer som tydligt baseras på Romeo och Julia. Flera teman ur grekiska dramer återkommer ständigt (Även i vetenskapen, se Freud). Forntida historieberättande fördes vidare via muntlig tradition utan respekt för vem som kom på det först. Snarare ändrades många historier så mycket på vägen att upphovsman blir irrelevant. Och så har konstutveckling alltid skett. Vidareutveckling är i grund och botten kopiering. När kopimister talar om remixkultur är det inget nytt som kommit med varken DJs eller internet. Remixkultur är sättet kultur alltid fortbildats och vidareutvecklats på innan. Jag får till och med känslan av att samhället med sin moraliserande syn på fildelning glömt bort vilken betydelse kopiering och spridning av verk haft för kulturen. Hade vi än idag haft så mycket av kulturarvet från förr i tiden om man varit så hårda med immaterialrättsliga lagar på tiden kopiering var dyrt.
Är inte risken att vi dödar kulturen om vi dödar kopieringen? Kopieringen är det som i alla tider varit kulturens grund för vidareutveckling och spridning. Jag vill att kulturen överlever, därför kopierar jag.
Del 3: Upphovsrätt leder till organiserad brottslighet
I Piratbyråns tidigare dagar hävdade man att fildelning, som fått stå i centrum i upphovsrättsfrågan, gödde organiserad brottslighet. Än idag träffar jag människor som har konspirationsteorier kring de fyra personer som oftast förknippats med The Pirate Bay (Där Peter Sunde av någon anledning alltid får ha en större roll). Några egentliga bevis för att ickekomersiell kopiering skulle på något sätt korrelera i mängden till organiserad brottslighet har jag aldrig sett. Och att kommersiell kopiering är en del av svarta marknaden är självklart då det är förbjudet.
Vad jag däremot har sett, på brottslig väg, är vilka brott upphovsrättslobbyn begått. Inte bara har kampen för att upprätthålla de monopol upphovsrätt innebär upprätthållits med diverse olagligheter (dataintrång bland de vanligare). Dessutom har de bolag som tidigare sysslade med distribution av upphovsrättsskyddat material gått över till utpressningstaktiker som inte är värda att finnas i rättssäkra stater. De hotar med att stämma på miljonbelopp, ibland för brott som inte ens begåtts. Dessa företag kan inte använda lagen på ett sunt sätt.
Jag kommer fortsätta göra vad jag tror är bra för kulturen och rättsamhället och samtidigt stärka äganderätten. Jag kommer värna kopieringen, som den kopimist jag är. För upphovsrätt är stöld. Läs även hos Simon Rosenqvist.