Circle Takes the Square till Sverige

Circle Takes the Square har inte bara släppt en ny skiva (som man kan lyssna på och köpa här) utan har också planerat in en ny turne där de åker förbi Sverige. Att få se Circle Takes the Square har varit en ungdomsdröm för mig (som verkligen inte försvunnit). Circle Takes the Square definierade hela hardcore-genren […]

Aristoteles som fildelare

Kapitel 4 Det är rimligt att diktkonsten som helhet har två orsaker till sin uppkomst, båda rotade i människans natur. Dels är det något naturligt för människan att kopiera ända från barndomen – hon skiljer sig faktiskt från de andra levande varelserna genom att hon är den mest kopierande, och hon förvärvar sina första kunskaper […]

Kan vi prata om skivbolagen nu?

Fredrik Edin skriver att pirater är de bästa anti-piraterna. Hen syftar alltså på att (det stämmer ju inte, vid en närmare blick. Glöm det!) de som bryter mot upphovsrätten när de laddar ner också är de som lägger mest pengar på over-the-counter-kultur. Formuleringen kan vid första anblick tyckas vara en putslustighet. Man blir väl inte en […]

Greg Maxwell – Dagens hjälte

Har man värdefull information finns det bara en sak man bör göra: kopiera. Det verkar Greg Maxwell ha gjort, som idag öppet har lagt upp 33 gigabyte eller 18,592 publikationer av journalen  Philosophical Transactions of the Royal Society tillsammans med en lång förklaring om varför han gör det och en GPG-signatur (som brukar gå att lita […]

Håkan Juholt – ledstjärnan

Så Håkan Juholt bär ett piratkopierat bälte? Vad lycklig jag blir över att någon äntligen lyfter frågan om varumärken på kläder till nationell media. Jag hoppas att det här kan leda till att fler börjar bära piratkopierade kläder. För, ärligt talat, vem vill vara lojal mot immaterialrättslig lagstiftning i ett sådant här samhälle? Tack Håkan […]

Fildelare startar församling

I kopimistisk anda återpublicerar jag en artikel av Uppsalatidningen. Vi har också lanserat vår nätsida nu. Han vill att fildelning ska klassas som religion NYHETER En radikal falang av fildelare i Uppsala har grundat sin egen religion. Nu vill Det missionerande kopimistsamfundet bli registrerat som trossamfund, bland annat för att få vara i fred från […]