Kårfullmäktigesammanträde och Piratstudenterna

isak  

Piratstudenterna i Uppsala sitter i år i opposition. Det brukar göra att man får otroligt lite att säga i kårfullmäktige. Exempelvis fick vi under konstituerande fullmäktigesammanträdet fyra av runt tusen poster. Idag är det kårfullmäktigesammanträde där verksamhetsplanen spikas. Piratstudenterna skrev tre yrkanden till verksamhetsplanen, och…
Continue reading Kårfullmäktigesammanträde och Piratstudenterna