Superföreläsningsdag

isak  

“Liksom filosofin i proletariatet finner sitt materiella vapen, så finner proletariatet i filosofin sitt andliga vapen.” (Karl Marx i “Till kritiken av den Hegelska rättsfilosofin. Ett citat som inte nödvändigtvis behöver handla om klasskampen, utan kan appliceras på många politiska rörelser)

Vi nätaktivister och nätpolitiker kan inte låta vår politik börja och sluta med ett visst missnöje med dagens politik. Det behövs en teori. Och det bästa sättet att bygga en teori är genom dess praktik – diskussionen. Därför har jag bjudit in tre föreläsare som ska föreläsa om nät- och IT-relaterade ämnen. För det är viktigt att vi diskuterar. Eftermiddagen kommer att vara från 13 till 18-tiden den 28 mars och anordnas av Piratstudenterna. Det är ju helt perfekt, då Ung Pirats förbundskongress slutar dagen innan. Stanna en dag längre och kom på föreläsningsdagen. Eller anordna en egen i din hemkommun.
Nåväl. Här är program och information. Det finns en underbar affisch gjord av Victoria Westberg vars .pdf-fil kan laddas ner här. För er som inte vill ladda ner den underbara affischen kommer råtexten här:

Framtidens teknik och etik!
Under en trevlig måndagseftermiddag kommer vi att prata om framtidens teknik, och de etiska dilemman som följer med. Här är våra föreläsare:
“Kräv att dina elektronikprodukter tillverkas på ett schysst sätt!”  Michael Grenholm – Rättvis elektronik
“Hur patent dödar medicinutvecklingen” Amelia Andersdotter – Piratpartiet
“Hur telekompaketet hjälpte revolutionerna i mellanöstern” Mikael Jämtsved – Telekompaketet
Var? Ung Pirats kansli på Vretgränd 18
När? Måndag 28/3 13.00 till 18.00
Fritt inträde! Alla får självklart komma. Vi bjuder på fika!
Föreläsningen arrangeras av Piratstudenterna i Uppsala