Föreläsningsanteckningar

isak  

Förra helgen höll jag i ett pass på Ung Pirats miniutbildning om Piratpartiets politik och ideologi. Med diskussion och raster blev passet dryga tre timmar. Jag slänger upp föreläsningsanteckningarna för nedladdning för den intresserade. Men jag vill understryka att det är viktigt att läsa anteckningarna för vad de är.
För de första är de bara stödanteckningar. Jag tog inte upp allt från dem, och jag tog upp mängder av saker som inte står i anteckningarna. För det andra är det här en utbildning för nya medlemmar. Det är inga djupgående analyser, inga problematiseringar, inga filosofiska resonemang. Nivån är låg. För det tredje var det tänkt att vara en relativt opartisk föreläsning. Jag håller gärna tretimmars föreläsningar om vår politik utifrån en marxistisk tanketradition, eller om vår politik utifrån klassperspektiv. Men den här föreläsningen bör inte alls läsas så. Det är inget brandtal för en socialistisk immaterialrättskritisk politik. Det är en utbildning om Piratpartiet som mittenparti. Självklart har jag varit selektiv.
Enjoy! Copy! Comment!