Att döda en politik

isak  

För att specificera: Att försvaga sina åsikter i sina huvudfrågor är inte att utveckla, bredda, fördjupa eller bygga sin politik. Det är att döda den. Och det är att döda engagemanget kring den. Det ligger exempelvis en motion om att rensa ut vår patentsystemkritik och istället införa en simpel åsikt om att göra lite ändringar, och det ligger en motion om att radikalt öka vår målsättning för upphovsrättens längd.
Dessa motioner är praktexemplar på hur man dödar en politik. Jag har talat mig varmt och även bloggat om hur Piratpartiet måste bilda sig en teori. Det blir bara svårare av att vi slutar ha idémässiga åsikter, och går över till att bara driva smärre ändringar i dagens lagstiftning. Går motionerna igenom vill information inte längre vara fri – vi vill bara se till att minska ägandet av den.
PS. Ligger lite motioner som bygger politik också, så jag är inte bara bitter (1 2 3)