Nutiden, framtiden och internet

isak  

Note: Denna post är en remix av min sista tenta i kursen “Immateriella rättigheter och digital information: Lag, politik och kultur”. En kurs alla som på allvar vill diskutera immaterialrätt borde läsa. Hur kommer den exponentiellt utvecklade kommunikations- och informationsinfrastrukturen påverka vårt samhälle, vår lagstiftning…
Continue reading Nutiden, framtiden och internet

TPB-effekten, RepRap och patentlagstiftningen

isak  

Jag börjar med en kort historik som börjar på 1500-talet när engelska kronor och kyrkan införde kopieringsskyddet som senare kom att bli det vi kallar upphovsrätt. Jag fortsätter med att immaterialrättslig lagstiftning fortsätter stärkas, och görs än idag  (Se även här). De mest dramatiska förändringarna…
Continue reading TPB-effekten, RepRap och patentlagstiftningen