Konspirationen

isak  

Genom Rasmus Fleischer hittar jag den här bilden (min redigering är alltså den röda rutan och förstoringen, så att ingen luras): Det blir så otroligt tydligt hur den tyska grenen av sionismen som sedan 1800-talet förespråkat en politik som bara gynnar de fattiga genom att…
Continue reading Konspirationen