Ansvarslinjen

Högern har länge talat sig varma om att man inte kan ge behövande “bidrag” (d.v.s. de system för social trygghet vi har i landet) utan motprestation. Sjuka ska ständigt kollas över axeln, arbetslösa ska ständigt skickas runt av arbetsförmedlingen och långtidsarbetslösa ska slavarbeta på vuxendagis. Och på ett sätt håller jag med. När regeringen systematiskt […]

Biblioteket och Boken – Är boken Boken eller är Boken boken?

Jag har nu börjat att läsa Boken, den första delen av Rasmus Fleischers Boken och Biblioteket. Mina texter om Biblioteket finns länkade härifrån. Första kapitlet ställer frågan om bokformatet, men jag ska istället prata lite om Bokformatet. Vad är Boken och dess förhållande till Boken & Biblioteket (och till Biblioteket). Jag samlar ett par ontologiska […]

Replik till Isabella Lövin

Idag skriver Isabella Lövin om sin hållning i upphovsrätts- och kulturfrågor på SvD Brännpunkt. Bland annat skriver hon: “I den gröna partigruppen i Europaparlamentet har jag gång på gång understrukit att man måste slå vakt om integriteten på nätet, och skydda enskilda fildelare från repressalier. Samtidigt är det min övertygelse att man kan hitta en lösning […]

Dagens läsning

Ulf Bjereld skriver om kopimistsamfundet på sin blogg. Bra och genomtänkt: Visst skulle det vara möjligt att avfärda kopimisterna med att de endast är ett taktiskt försök av fildelare att få ytterligare uppmärksamhet för sin sak, vinna privilegier i form av samfundsstöd eller i religionsfrihetens namn få rättsligt skydd för sina utövare. Men fullt så […]

Tvärsnitt av världen vi lever i

Magnus Linton diskuterar djurproduktionen i Sverige i “Djurfabrikerna är en av mänsklighetens mest fasansfulla våldtäkter“: “Livmödrar sprättas ut och slängs i stålbaljor. Feta och slaktmogna grisar trängs på liten yta och duschas i försök att sänka deras kokheta kroppstemperatur innan det är dags för slakt. Året är 2000. Magnus Linton förstår att han har kommit […]

Bards kopplingar till Piratpartiet och Assange

Tes: Bard är en auktoritär socialist som hatar internet och älskar upphovsrätt. Han gick med i Folkpartiet för att trolla dem och bryta isär dem genom att starta Liberati. Sedan startade han LibDem för att hindra Dougherty för att starta sitt nästan likadana parti. Nu har han övergett det för att trolla och splittra Piratpartiet […]

All kopiering är bra kopiering del I

– eller Hur bör en kopimist leva Den här posten är alltså fortsättningen på posterna Hur ser en kopimist på omvärlden och Hur ser en kopimist på livet. Jag ska här försöka att lägga fram en metaetisk kopimistisk teori (eller om vi klipper de fina orden – jag ska försvara varför den kopimistiska etiken är […]

Valberedningen och jag

Jag ser att valberedningen gick på min linje och föreslog Gustav Nipe till förbundsordförande för Ung Pirat. Det glädjer mig. Jag har visserligen inte bloggat om det, men jag ser det som en självklarthet att Nils Agnesson blir omvald. Jag skulle bli både förvånad och väldigt besviken om den talangfulla Sandra Grosse inte får fortsätta […]