Hacka lagen

isak  

“Kod är lag, hacka koden!” En av de tänkare som influerat mig mest är Darwin. Darwin personligen ville beskriva livet på cellnivå, men frågan är om hans modeller inte går att applicera på större system. Jag gör ett försök med juridiken. Darwinismen, FRA och informationsfrihet…
Continue reading Hacka lagen