Föreläsning för Grön Ungdom

isak  

Häromdagen höll jag en föreläsning gör Grön Ungdom i Uppsala. De ville att jag skulle tala under rubriken “Digitala rättigheter” och att jag skulle ta upp: Internet, mellanösternhändelserna, upphovsrätt, riksdagspartiernas politik i frågorna. Vill man läsa mina föreläsningsanteckningar som jag föreläste från kan man göra det här. Det gäller samma sak som förra gången:
För de första är de bara stödanteckningar. Jag tog inte upp allt från dem, och jag tog upp mängder av saker som inte står i anteckningarna. För det andra var föreläsningen anpassad till målgruppen. Det är inte så mycket djupgående analyser, problematiseringar eller filosofiska resonemang. Nivån är rätt låg. För det tredje var det tänkt att vara en relativt opartisk föreläsning.