För allmän kännedom

isak  

För allmän kännedom:
Jag kommer att sluta skriva på isakgerson.se. Hela flödet av poster och kommentarer är flyttat till copyisright.se. Det är också där jag kommer att fortsätta att skriva i samma takt, om samma ämnen. Det är alltså inte fråga om en ny blogg. Det är samma blogg, fast på en ny URL.
Så byt nätsida att läsa. Om du har en RSS-läsare, börja bevaka copyisright.se istället för isakgerson.se. Om du inte har det, försök minnas att besöka copyisright.se istället för den här.
Den här sidan då? Tanken är att det ska finnas en statisk hemsida här. Jag får se vad jag gör med den. Jag ska försöka att bevara alla poster och alla media, för att inte skapa brutna länkar.