Doers do BlockChecker

isak  

Sikevux – Patrik Greco från Lund – driver ett projekt med Gustav Nipe som de tänker sig är det första steget i kampen mot censur genom DNS-blockering (tror jag, eller IP-blockering, eller båda. Blockering av hemsidor, nevertheless). Sikevux har skrivit ett program som heter Blockchecker…
Continue reading Doers do BlockChecker

Hacka lagen

isak  

“Kod är lag, hacka koden!” En av de tänkare som influerat mig mest är Darwin. Darwin personligen ville beskriva livet på cellnivå, men frågan är om hans modeller inte går att applicera på större system. Jag gör ett försök med juridiken. Darwinismen, FRA och informationsfrihet…
Continue reading Hacka lagen