Nutiden, framtiden och internet

isak  

Note: Denna post är en remix av min sista tenta i kursen “Immateriella rättigheter och digital information: Lag, politik och kultur”. En kurs alla som på allvar vill diskutera immaterialrätt borde läsa. Hur kommer den exponentiellt utvecklade kommunikations- och informationsinfrastrukturen påverka vårt samhälle, vår lagstiftning…
Continue reading Nutiden, framtiden och internet