Biblioteket

isak  

Den här posten konkluderar det jag skrivit om i Genesis, Realbibliotismen, Robotbiblioteket, En öppen förfrågan, Dimensioner och Gemensamt urval. Rasmus Fleischer är rätt deskriptiv i Biblioteket. Jag säger inte att han är helt värdeneutral och ickenormerande, men knappast så normerande (eller alarmerande) som jag vill vara. För oss som…
Continue reading Biblioteket

Biblioteket och Boken – Gemensamt urval

isak  

Även Genesis, Realbibliotismen, Robotbiblioteket, En öppen förfrågan och Dimensioner. Valfrid Palmgren var en typisk bildningsborgare, verksam som konservativ politiker. Hon arbetade som bibliotekarie vid Kungliga Biblioteket när hon 1907 fick möjligheten att föra en studieresa till USA. Där övervälidgades hon av att se bibliotek som besöktes av…
Continue reading Biblioteket och Boken – Gemensamt urval