Existentialisten Gustav Nipe

isak  

Ett par dagar innan förbundskongressen läste jag Sartres skrift L’Existentialisme est un humanisme i den engelska översättningen existentialism is a humanism. Det är en av de viktigaste existentialistiska skrifterna av den absolut största existentialistiska filosofen Jean-Paul Sartre. Jag fastnade direkt för ett citat som jag…
Continue reading Existentialisten Gustav Nipe

Doers do BlockChecker

isak  

Sikevux – Patrik Greco från Lund – driver ett projekt med Gustav Nipe som de tänker sig är det första steget i kampen mot censur genom DNS-blockering (tror jag, eller IP-blockering, eller båda. Blockering av hemsidor, nevertheless). Sikevux har skrivit ett program som heter Blockchecker…
Continue reading Doers do BlockChecker