Valberedningen och jag

isak  

Jag ser att valberedningen gick på min linje och föreslog Gustav Nipe till förbundsordförande för Ung Pirat. Det glädjer mig. Jag har visserligen inte bloggat om det, men jag ser det som en självklarthet att Nils Agnesson blir omvald. Jag skulle bli både förvånad och väldigt besviken om den talangfulla Sandra Grosse inte får fortsätta vara vice ordförande (av förbundsstyrelsen). Kort sagt, nästa verksamhetsår kommer att vara ett bra verksamhetsår för Ung Pirat.
PS. Visserligen talar både Sandra och Nipe bred skånska, men jag tycker ändå att södra distriktet är alldeles för underrepresenterat. What’s up with that? Ett bra mål för mängden Sydare i framtiden bör vara 40%. I valberedningens förslag är det 0%.
Uppdatering: Jag instämmer till fullo med Sandra Grosses kommentar att “Han [Niklas Dahl] vore en oerhört bra resurs för förbundsstyrelsen och han är en tillgång för förbundet.”. Han har otroliga förmågor i intern organisation och stadgemässig utveckling från sin tid i Sverok, han är slipad i argumentationskonsten (både vad gäller retorik och logik) och jag vet vilket intresse han har för att anordna EU-konferensen Ung Pirat planerat ett tag. Jag vill se Niklas Dahl i förbundsstyrelsen som internationellt ansvarig.
(Jag undrar också helt förvirrat var Patrik Greco tagit vägen. Han hade varit en stor resurs för förbundet. Dessutom både ung, driven och sydare.)
Uppdatering 2: Även om jag själv inte är beredd till en post vill jag också påpeka att jag även instämmer i Sandras “Till alla förtvivlade sydare där ute vill jag säga, att fastän jag bor i Uppsala numera så kommer jag alltid vara sydare by heart. Have no fear!”. Samma tror jag gäller för Niklas Dahl och Gustav Nipe.