Julhälsning från tredje part

isak  

Julen är inte trevlig för alla.

  • På var femte gård med smågrisuppfödning finns fixerade suggor – suggor som står fastlåsta i små burar, vilket är olagligt annat än under mycket speciella omständigheter.
  • På två tredjedelar av gårdarna är djuren smutsiga eller mycket smutsiga.
  • På 40 procent av gårdarna finns döda djur, många gånger inne i boxarna bland de levande.
  • På 84 procent av gårdarna finns uppenbart sjuka djur – svaga, halta, hostande, med klåda eller med förlamade fram- eller bakben.
  • På 95 procent av gårdarna finns det djur med sår, mest rivsår efter slagsmål men också bölder, liggsår och stora öppna sår.
  • På hälften av slaktsvinsgårdarna äger aktiv svansbitning eller avbitna/skadade svansar rum.
  • På 55 procent av gårdarna äger beteendestörningar, så som gallerbitning och kannibalism rum.
  • På mer än hälften av gårdarna noterade inspektörerna att luften sticker i luftvägarna, ett mått på att ammoniakhalten ligger över gränsvärdena.
  • På hela 94 procent av gårdarna är de mycket små mängder halm eller strö, ett krav enligt svensk lag.

Enligt rapporten Ett liv som gris. Men tappa inte hoppet. Det är jättelätt att fira jul utan att driva på plågarkulturen. Tack för mig och god jul!