Superveckan – reloaded

isak  

Jag vill försöka rikta uppmärksamhet mot ett ämne av mer informell natur, nämligen superveckan. Superveckan beskrevs när den startades inför förra förbundskongressen såhär av Mattias Bjärnemalm:

Idén med Superveckan är enkel. Kläm in så mycket pirataktivitet på en och samma vecka och få folk som åker på Ung Pirats kongress att stanna kvar hela veckan. På så sätt så får Uppsalapiraterna massor av chanser att lära känna och umgås med pirater från andra delar av landet, och förhoppningsvis kan en hel del kreativa aktiviteter och projekt uppstå ur allt piratengagemang som samlas på samma plats. Om idén fungerar bra kanske det går att göra till ett årligt återkommande event.

Jag hoppas på att vi ska kunna samla så många pirater som möjligt under Superveckan i år. Då frågar man sig, vilka punkter är redan inplanerade under Superveckan?
Kongressen under begynnelsehelgen av Superveckan är ju en självklarhet. Ni som blivit valda till ombud (och troligen fler) kommer ju definitivt att vara på kongressen. Mabgasquen verkar bli av lika mycket i år, enligt Mattias Bjärnemalm som håller i den. Under måndagen efter kongressen kommer jag och Piratstudenterna Uppsala att ordna en superföreläsningsdag om framtidens etiska frågor inom IT-, internet- och informationsområden.
Spelföreningen Ung Pirat SpelUpp kommer – om inte radikala styrelseförändringar sker – att hålla en superspelkväll under veckan. Det Missionerande Kopimistsamfundet ska enligt deras missionsföreståndare (deras högste spirituella ledare) hålla en kopimistkonferens, vilket är deras kongress. Det är deras första, och därför är det väldigt mycket som ska bestämmas. Även om samfundet inte har några kopplingar till varken förbundet eller partiet vet jag att många är medlemmar i båda. Samfundet tar ju faktiskt upp många informationsfrågor och internetfrågor. Piratstudenternas nationella organ kommer förhoppningsvis att hålla sin Piratstudentsovjet, enligt protokollet från förra mötet. Sammankallande för det är Emil Paulsrud.
Jag hoppas också på att kunna starta upp lite verksamhet i ett informationsfilosofiskt nätverk och i kopimistisk aktion.
Vad skulle du vilja se för superroliga händelser på superveckan? Vad vill du göra för supercoola saker? Skriv det här, blogga om det, twittra om det, diskutera det på forumet. Och se till att få så många som möjligt till Superveckan.

EDIT: Förutom att Mabgaqsuen i år infaller en vecka för sent. Ryktet säger att det är störningar i månadsskiftena som flyttar den mer vetenskapliga övergången från mars till april som är grunden för Mabgaqsuen till en vecka senare. Varför då inte diskutera om vi ska exkludera Mabgasquen ur Superveckan i år eller förlänga Superveckan med en till vecka. Eller kanske veckan innan?