Ifyllda voteringslistor

isak  

Vad har hänt? Under styrelsemötet den 29-30 Januari beslutade styrelsen om att helt bryta med praxis under våra medlemsmöten och besluta om ett helt nytt sätt som medlemsmötet skulle hållas på. Bland annat beslutade man om ett helt nytt system för kommande styrelseval och att man i alla val skulle kunna skapa en ikryssad voteringslista. Det vill säga, du kan välja att trycka på en knapp och automatiskt rösta som styrelsen eller en annan medlem. Detta föranledde att valberedningen avgick. Detta har sedan diskuterats vidare i protokollstråden, valberedningens skrivelsetråd och tråden “Remiss angående mötesteknik“. Huruvida styrelsen alls har mandat att göra detta har jag diskuterat i de här två trådarna, men här vill jag bara diskutera de färdigifyllda voteringslistorna.

Jag tror att vi behöver föra en djupare diskussion om vad föreningsdemokrati är, varför vi vill ha föreningsdemokrati och hur vi mäter och uppnår föreningsdemokrati.
Det verkar finnas en åsikt om att föreningsdemokrati är en kvantitativ fråga om hur många som röstar i omröstningarna (i absoluta tal eller procentsatser) och att poängen med föreningsdemokrati är att så många som möjligt ska ha deltagit så att så många som möjligt är delansvariga för besluten.
Jag är inte av den åsikten. Jag tycker att poängerna med föreningsdemokrati är två, att man får aktiva medlemmar att känna sig förankrade i besluten (och därför mer benägna att arbeta för organisationen och mot dess mål) samt att man fattar väldigt bra beslut (Star Trek-nördar kan tänka på hur Borg fattar beslut).

Hur uppnår man dessa målen?

Att uppnå att medlemmar känner sig förankrade i besluten genom att folk inte känner sig tillsagda vad de ska rösta på, samt att man för en ordentlig dialog om hur medlemsmöten ska utformas. Det är viktigt att tänka på att känslan av förankring är både eftersträvansvärd och subjektiv. Att försöka få folk att känna sig förankrade genom att rationellt argumentera mot medlemmar som kritiserar föreningsdemokratin är dömt att misslyckas. Inte för att de vet bättre, utan för att du aldrig kan skapa förankring genom polemik. “Övertalandet” är en utopi.
Att uppnå bra beslut kan inte göras genom att ett fåtal säger åt majoriteten vad de ska rösta. En medlem som reflexröstar utan att sätta sig in i besluten fattar generellt sett inte särskilt bra beslut. Som någon påpekade tidigare i tråden – det är inte intelligensen hos medlemmarna som spelar roll (alls, typ) – utan förberedelsen.
Vad vi vill eftersträva är alltså att så många medlemmar som möjligt är så pålästa som möjligt och fattar så grundade beslut som möjligt (i min mening). Det är bra att få medlemmar att läsa igenom motioner ordentligt, få dem att läsa igenom varför valberedningen satt ihop den grupp de satt ihop, få dem att läsa igenom hur styrelsen och eventuellt andra grupper resonerar kring motioner.
Men det finns inga genvägar dit. En “Rösta som X”-knapp får inte en medlem att läsa motiveringar och resonemang, snarare tvärtom. Därför – menar jag – är en ikryssad voteringslista kontraproduktivt ur föreningsdemokratisk synpunkt.